2020 metų straipsniai

2020-01-14 Vakarų ekspresas: "Siekiamybė - vaikų emocinė gerovė", Virginija Kesminė. Interviu su Tarnybos direktore Ulijana Petraitiene dėl 2020 metų paskelbimo Vaikų emocinės gerovės metais.

2020-01-26 Vakarų ekspresas: "Nauja pradžia", psichologė Vilma Mažeikienė

2020-01-31 Vakarų ekspresas: "Kelionė dėmesingos tėvystės link", psichologė Jurgita Vainauskienė

2020-02-07 Vakarų ekspresas: "Laikas praleistas su savimi", psichologė Vilma Mažeikienė

2020-02-14 Vakarų ekspresas: "Atsikratyti įtampos padės neįprasta miško terapija", psichologė Monika Pranauskienė

2020-02-21 Vakarų ekspresas: "Žaluma prie mokyklos - geresni rezultatai", psichologė Monika Pranauskienė

2020-03-05 Vakarų ekspresas: "Iš toksikomanės užrašų", psichologė Vilma Mažeikienė

2020-03-12 Vakarų ekspresas: "Netinkamas vaikų elgesys - kaip reaguoti?", psichologė Liana Brazdeikienė

2020-03-19 Vakarų ekspresas: "Netinkamas vaikų elgesys - kaip reaguoti?", psichologė Liana Brazdeikienė

2020-04-02 Vakarų ekspresas: "Kaip išbūti su nerimu ir padėti savo vaikams?", psichologė Aušra Žiobakienė

2020-04-09 Vakarų ekspresas: ""Nekviestas svečias": vidinio stabilumo beieškant nestabiliu karantino laikotarpiu", psichologė Jurgita Vainauskienė

 

  Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistų moksliniai darbai ir išleistos knygos:

1. Mažeikienė, V. (2019). KAI AUGTI SUNKU. Vaikų ir paauglių psichologinės problemos ir jų sprendimo būdai. Tyto alba, ISBN978-609-466-393-2.
2. Gelažauskienė, K., Lamanauskas. V., Auglienė, D.(2018). MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE: PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS, PROBLEMOS IR TOBULINIMO GALIMYBĖS. Academia, (12), ISSN   2345-0193.
3. Brazdeikienė. L., Zukhbaya. N., Petraitienė. U. KANITERAPIJOS TAIKYMAS VAIKAMS, TURINTIEMS SPECIALIŲJŲ UGDYMO(-SI) POREIKIŲ. KOKYBINĖ KANITERAPIJOS UŽSIĖMIMŲ ANALIZĖ. Tiltai, (2), p. 53–72 ISSN 1392-3137 (Print), ISSN 2351-6569 (Online).
4. Zinkevičienė. R., Vainauskienė. J., Petrulienė. A., Vladičikienė. E., Leikienė. E., Paulauskienė. G., Bardauskienė. A., Uselienė. I. LAIPTAI. KARTU GALI BŪTI LENGVA. (2013), Tėvų edukacinės grupės programa.
5. Kujalienė. D., NEĮSISĄMONINNAMI PSICHIKOS REIŠKINIAI; mokomoji metodinė medžiaga
(2012) Klaipėdos universiteto leidykla
6. Gudonis.V., Brazdeikienė. L. KAIRIARANKYSTĖS FENOMENAS. Monografija. (2005), AB „Spindulys“.

Čia pateikiame įvairiomis progomis miesto spaudoje rašytus straipsnius.

  Suaugę vaikai, Rūta Gaubienė, 2014 metai.

 2011-ieji - Tėvų metai
Laiškas tėvams, Jolanta Navickienė ir Roma Pivorienė
Pasaulio taika prasideda šeimoje, Dalia Bortnikienė
Patyčios gali liautis, Džiuljeta Raščiuvienė
Kodėl tėvai vengia savo vaiko mokytojų, tęsinys, Jolanta Navickienė
Paauglystės iššūkiai tėvams, Mindaugas Radušis
Egzaminai mokykloje - išbandymas visai šeimai, Liana Brazdeikienė
Kodėl vaikai nenori eiti į mokyklą, Rasa Zinkevičienė
Kai vaikus aplanko pirmoji meilė, Mindaugas Radušis
Kur dingo bendrystės jausmas?, Rūta Gaubienė
Mokyklos link,Vilma Raubienė
Kompiuteris namuose: vaiko draugas ar priešas?, Mindaugas Radušis
Kur dingo bendrystes jausmas, RūtaGaubienė
Kai vaikas pyksta, Mindaugas Radušis
Išvykę tėvai, Regina Jonušienė
Paaugliams draugystė gyvybiškai svarbi, Rasa Zinkevičienė
Tėvams tenka mokytis tėvystės, Mindaugas Radušis
Vaikai ir skyrybos, Dalia Beniušytė
Skaitymo bei rašymo sunkumai: nekaltinkite vaiko, Džuljeta Pikelytė
Kada vaikui praverstų psichologo pagalba, Mindaugas Radušis
Ar iš tiesų žmogus žmogui vilkas, Rūta Gaubienė
Kaip vaikai išgyvena netektį, Regina Jonušienė
Kai vaiko kalba vėluoja, Rita Nemčiauskienė
Karas su vaiku: kaip pasiekti paliaubas, Jurgita Vainauskienė
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba tęsia dialogą su tėvais, Mindaugas Radušis

 Anksčiau rašyti straipsniai