paskelbta 2019 07 01

Naujas leidinys

Išleistas Lietuvos autizmo asociacijos žurnalas:

Žurnalas "Lietaus vaikai" 2019/Nr.1 gegužė

paskelbta 2019 05 31

Trečiadienį, gegužės 29 mūsų tarnybos kiemelyje buvo atvykusi delegacija iš Kudži miesto (Japonija). Ta proga buvo įkasta laiko kapsulė ir pasodintas sakuros medelis.

Balticum žinių nuoroda: https://www.facebook.com/balticumzinios/videos/627508144328065/

paskelbta 2019 05 13

Nauja knyga

   Knygynuose pasirodė mūsų tarnybos psichologės - psichoterapeutės Vilmos Mažeikienės knyga "Kai augti sunku: vaikų ir paauglių psichologinės problemos ir jų sprendimo būdai" (Vilnius: Tyto alba, 2019). 

    Gegužės 8 dieną, tarnybos posėdžio metu Vilma Mažeikienė pristatė savo knygą bendradarbiams ir miesto mokyklų psichologams. Vilma pasidalino knygos rašymo patirtimi, atsakė į klausimus.

2019 05 09 V.M.knyga  2019 05 08 V.M.kygos pristatymas 

 

    Dienraštis "Klaipėda" gegužės 9 dieną išspausdino žurnalistės Ievos Liškevičiūtės interviu su autore "Skaudi psichologės patirtis sugulė į knygą", kuriame ji atskleidžia knygos atsiradimo istoriją, jos paskirtį bei joje išdėstomas temas. Psichologė paliečia paplitusius mitus, trukdančius siekti psichologinės pagalbos, ragina nedelsti - kreiptis pagalbos ir kantriai bei ištvermingai spręsti problemas.

   Interviu tekstas

 Taip pat interviu su Vilma Mažeikiene buvo paskelbtas žurnale Moters savaitgalis+TV: 2019 gegužės 24-30d. Nr. 21 (1062)

paskelbta 2019 04 12

Publikuotas mokslinis tiriamasis darbas

Ugdymo karjerai metodininkė Kristina Gelažauskienė, bendradarbiaudama su Šiaulių universitetu, atliko tyrimą  "MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE: PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS, PROBLEMOS IR TOBULINIMO GALIMYBĖS". Straipsnis apie šį  mokslinį tiriamąjį darbą publikuotas  leidinyje Academija. 
 

Nuoroda: 

https://www.academia.edu/38682675/STUDENTS_CAREER_EDUCATION_IN_GENERAL_EDUCATION_SCHOOLS_PRACTICAL_IMPLEMENTATION_PROBLEMS_AND_IMPROVEMENT_POSSIBILITIES?coauthor_invite=e15a93435fc6490867234f169d514c01&src=title

Pateikiame jo santrauką:

MOKINIŲ UGDYMAS KARJERAI BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE:
PRAKTINIS ĮGYVENDINIMAS, PROBLEMOS IR TOBULINIMO GALIMYBĖS

      Mokyklos reikšmė profesijos pasirinkimo procese vaidina ypač didelį vaidmenį. Mokykla turi užtikrinti, kad mokinių karjeros kompetencijos būtų vystomos, atsižvelgiant į mokinių polinkius, vertybes ir sugebėjimus. Svarbu sudaryti sąlygas mokiniams pažinti savo asmenines savybes ir gebėjimus, suteikti jiems informacijos apie profesijų ir darbo pasaulį bei skatinti juos ieškoti ir rasti atitikmenį tarp jų asmenybės ir atitinkamos profesijos. Mokykla ir joje teikiamos karjeros paslaugos turi padėti ugdytiniams priimti racionalų profesinį sprendimą, kuris tenkintų asmens ir visuomenės poreikius. Ugdymas karjerai yra bendras komandinis darbas, kurio sėkmė yra įmanoma tik tuomet, jei dauguma mokyklos darbuotojų prisideda prie karjeros kompetencijų ugdymo, įvairios mokyklos veiklos, orientuotos į mokinių asmenybės brandą, padeda jiems įgyti ir plėtoti sėkmingai karjerai reikalingas kompetencijas. 2017 metais buvo atliktas tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose. Tyrimo objektas - ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokyklose. Tyrimo tikslas - nustatyti mokytojų požiūrį į ugdymą karjerai bendrojo ugdymo mokyklose. Tyrime dalyvavo 100 bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų. Tyrimo rezultatai atskleidė, jog ugdymas karjerai bendrojo ugdymo mokyklose yra problemiškas, nes ugdymo procesas labai intensyvus, trūksta laiko šios srities veikloms vykdyti, trūksta nuoseklumo, finansavimo, ne visose mokyklose rengiama ugdymo karjerai programa, nepakanka ugdymo karjerai metodinių priemonių, stokojama visos mokyklos bendruomenės įsitraukimo į ugdymo karjerai proceso organizavimą bei socialinių partnerių pagalbos ugdymo karjerai veiklų įgyvendinimui už mokyklos ribų.

paskelbta 2019 04 04

Tarnybai - 22-ji!

Tarnyba įkurta 1997 m. balandžio 1 d. Šventėme 22-ąjį gimtadienį dalyvaudami smagioje viktorinoje. Jos metu reikėjo atsakyti į įvairius klausimus, susijusius su Tarnybos istorija. Teisingai atsakiusiems įteikti šmaikštūs, "vertingi" prizai. Šventės pabaigoje draugiškai užpūtėme iš skanėstų suformuoto torto žvakutes.

2019 04 03 svente01  2019 04 03 svente03

paskelbta 2019 03 15

Metodinė diena "Kurčneregių mokinių pažinimas ir saveikos principai"

 Kovo 14 d. Klaipėdos PPT vyko metodinė diena "Kurčneregių mokinių pažinimas ir saveikos principai". LASUC kurčneregių ugdymo poskyrio vedėja Dalia Taurienė supažindino dalyvius su kurčineregių mokinių pažinimo ir ugdymo ypatumais.

2019 03 14 01   2019 03 14 02   2019 03 14 03

 

paskelbta 2019 02 22

Praktikumas "Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo būdų bei metodų plėtra"

 

      Vasario 20 d. PPT susirinko būrelis Klaipėdos m. bendrojo lav. mokyklų mokytojų pasidalinti darbo patirtimi su mokiniais, patiriančiais mokymosi sunkumų.

      Anglų k. mokytoja Lina Juknevičienė, pristatė savo darbe taikomą „Kahoot“ kalbų programėlę, žinių išmokimo sistemą +3, -3, ½, pateikė video bei foto medžiagą kaip vaikus motyvuoti jau pamokos pradžioje, veiklas netradicinėje  aplinkoje.

2019 02 22 koliažas

      Mokytojos Jurgita Širvienė ir Vaida Bunevičiūtė - Kudinova pristatė ,,Valdorfo pedagogikos elementų taikymą Gedminų progimnazijoje". Pateikė  natūralių medžiagų panaudojimo galimybes ir įvairovę gaminant vaizdines priemones. Parodė mokinių vedamus dienoraščius „Didžiuosius sąsiuvinius“. Turėjome galimybę išbandyti ritmikos pratimus naudojant įvairių kruopų maišiukus, prisiminti istorinius įvykius naudojant akmenukus, dirbti grupelėse, kai šalia triukšmingai dirba kita grupė. Mokytojos pasidalino įspūdžiais iš skaitymo valandėlių su šuniuku Kleopatra.

     Pradinių kl. mokytoja Jolanta Lekavičienė kalbėjo apie darbą su vaikais, turinčiais emocijų, elgesio sutrikimų. Ji akcentavo mokinio, jo tėvų ir mokytojos 

    Mokytoja Lauryna Eirošė ir specialioji pedagogė Laura Daubarienė pabrėžė vaiką ugdančių specialistų bendradarbiavimą, „priėjimą“ prie vaiko, vaiko gebėjimų išskyrimą ir tolimesnius darbo etapusbendradarbiavimo svarbą, bendrų taisyklių rengimą, vieningą jų laikymąsi. Taip pat pabrėžė kitų klasės vaikų ir jų tėvų požiūrį, pagalbos būdus. Mokytoja pasidalino taikytais pykčio valdymo žingsniais, tinkamo elgesio ugdymo principais.

 

    Mokytoja Daiva Remeikienė pristatė MozaBook programą, jos taikymo galimybių įvairovę. Pasidalino patirtimi, kaip naudojant šią programą net mokymosi sunkumų patiriantys mokiniai noriai ir aktyviai analizuoja, atpasakoja skaitytą tekstą, patys kuria pasakojimą.. Pristatė IMO – LEARN kubų taikymą ugdymo proecese. Išbandėme jų taikymo galimybes.  

    Mokytoja Žaneta Norkuvienė akcentavo mokinių savo veiklos įsivertinimą. Ji pabrėžė vaikų mokymą pastebėti ir išsitaisyti savo klaidas.

   Pedagogės vieningai akcentavo, kad kiekvienam vaikui be galo svarbus sėkmės pojūtis, ne tik pažangos, bet ir pastangų pastebėjimas bei įvertinimas.

       ‚,Geras mokytojas pagalvoja apie mokinius ir ne mokykloje būdamas“ (S. Eitminavičius).

        Specialioji pedagogė R. Remeikienė

paskelbta 2019 02 08

SPPC tinklapyje:

Parengtos rekomendacijos dėl ugdymosi poreikių atpažinimo ir pagalbos teikimo

Siekiant laiku atpažinti mokinių ugdymosi poreikius kylančius iš nepalankaus socialinio, kultūrinio, ekonominio konteksto, dėl nepalankių aplinkos sąlygų / veiksnių ir laiku suteikti tikslingą pagalbą, užkertant kelią kylantiems mokymosi sunkumams, ankstyvam iškritimui iš švietimo sistemos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras parengė „Ugdymosi poreikių, kylančių dėl nepalankių aplinkos veiksnių, atpažinimo kriterijus ir rekomendacijas dėl pagalbos priemonių mokiniams, turintiems ugdymosi poreikių dėl nepalankios aplinkos veiksnių“, kurios leistų pedagogams kuo anksčiau pastebėti, operatyviau reaguoti ir spręsti kylančias problemas bei suteikti mokiniui reikalingą pagalbą. Tikimės, kad šios rekomendacijos bus naudingos tiek jauniems, neseniai pedagoginį kelią pradėjusiems,  tiek ir anksčiau pedagogines studijas baigusiems mokytojams.

NUORODA Į DOKUMENTĄ

 

paskelbta 2018 09 18

 LLA logo

2018 m. spalio 25 d. Šiauliuose vyks LLA mokslinis praktinis seminaras „Šiuolaikinės logopedijos ir logoterapijos aktualijos“ ir Visuotinis LLA narių susirinkimas. Norintys ten vykti iš Klaipėdos, prašome kreiptis į Rita Nemčiauskienė (rita.nemrita@ gmail. com)

 

   paskelbta 2018 06 12

     STARTAS ERASMUS + PROJEKTO „ RINKITĖS SAVO KELIĄ“ VEIKLOJE

Programos logotipas

         Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su projekto partneriais iš Čekijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos pradėjo savo veiklą Erasmus+ Gerosios praktikos mainus remiančios strateginės partnerystės jaunimo srityje programos finansuojamame projekte „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“). Šio projekto tikslas – dalintis patirtimi ugdymo karjerai srityje. Projekto metu bus analizuojama situacija partnerių šalyse, dalinamasi šalių patirtimi, rengiami mokymai karjeros specialistams. Projektas vyks 2018–2020 m.

    2018 m. birželio 2–4 dienomis Prahoje vyko pirmasis partnerių susitikimas. Jame dalyvavo tarnybos metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė. Susitikimo metu parneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas, aptarė projekto programą, numatė tolimesnių veiklų ir susitikimų tvarkaraštį.

 1   2   3

 

4   5   6

 

 

paskelbta 2018 05 02

 KONFERENCIJOS ĮSPŪDŽIAI

Balandžio 26 dieną tarnybos salėje vyko konferencijTERAPIJOS, ASISTUOJANT GYVŪNUI, DABARTINĖ SITUACIJA IR TEISINIO REGLAMENTAVIMO POREIKIS

Dalies konferencijos video medžiaga įdėta: http://www.zmogus.info/psichologija ir https://www.youtube.com/watch?v=6VmxngEXPxo&feature=youtu.be

 2018 04 26 01 

Muzikinė įžanga

2018 04 26 02

 Švietimo sk. vedėjo pavaduotojos V. Kazakauskienės sveikinimas

2018 04 26 03

Direktorės Ulijanos Petraitienės sveikinimas

 

  2018 04 26 04
   Hele Aluste (Estija) pranešimas

 2018 04 26 05 

Jurgitos Rutkienės (Šiauliai) pranešimas

2018 04 26 06

  Brigitos Kreivinienės (Jūrų muziejus) pranešimas

 

  2018 04 26 07  

Larisa Choziainova (Sankt Peterburgas, Rusija)

2018 04 26 08

 

 2018 04 26 09

Liana Brazdeikienė su Natalija Zukhbaya sėkmingai vertėjavo

   2018 04 26 10

 

2018 04 26 11             

Konferenciją filmavo Andrejus Larionovas (http://www.zmogus.info/)

 

2018 04 26 14           2018 04 26 13

 

 

2018 04 26 16

 Konferencijos organizatoriai

 

  2018 04 26 15  

 Konferencijos pranešėjai

 

2018 04 26 12

 Dėkojame visiems organizatoriasm, pranešėjams, dalyviams.

 

paskelbta 2018 04 11

STRAIPSNIS

Apie karjeros specialistų reikšmę bendrojo ugdymo mokyklose ir jų darbo problemas pasisako K. Gelažauskienė, Klaipėdos PPT ugdymo karjerai metodininkė.

Nuorodos į straipsnį:
https://www.kurstoti.lt/s/7519/auga-ugdymo-karjerai-specialistu-poreikis  
https://www.etaplius.lt/auga-ugdymo-karjerai-specialistu-poreikis-bendrojo-ugdymo-mokyklose

 

 

  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. V-100 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2013 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-1106 "Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

  Nuo 2017 rugsėjo 1 d įsigalioja šie teisės aktai:

2017 08 30
Švietimo ir mokslo ministerijos ir Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro užsakymu parengtos Lietuvių kalbos pradinio ir pagrindinio ugdymo programos mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių dėl klausos sutrikimo, taip pat metodinės rekomendacijos mokytojams dėl pradinio ir pagrindinio lietuvių kalbos Bendrųjų ugdymo programų pritaikymo ar individualizavimo mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių.
Tikimės, kad šios rekomendacijos palengvins lietuvių kalbos mokytojų, dirbančių su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių darbą, padės tinkamai organizuoti ugdymo(si) procesą, sėkmingiau vykdyti įtraukųjį ugdymą.