Veiklos vertinimo rezultatai

 

Ulijanos Petraitienės veiklos ataskaita už 2018 metus