Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. liepos 23 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 2 ketvirtis 2017 m.
1 Darbininkas 1 400,00 420,00
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 1299,96 1258,85
3 Direktorius 1 1615,20 1513,77
4 Dokumentų tvarkytojas 1 944,51 595,70
5 Kiemsargis 1 400,00 388,64
6 Kompiuterių inžinierius 1 469,52 266,1
7 Logopedas 4 1023,05 1024,00
8 Neformalaus ugdymo metodininkas 1 1081,58 1182,31
9 Psich.pagalb.sk.vedėjas 3 1071,79 1043,59
10 Psichologas 7 899,08 758,93
11 Psichologas -psichoterapeutas 3 1013,83 690,59
12 Psichologas 15 820,63 595,37
13 Raštinės administratorius 1 968,00 1275,03
14 Registratorius 1 879,95 585,78
15 Soc.pedagogas 3 893,38 897,87
16 Spec.pedagogas 4 1087,85 1079,18
17 Surdopedagogas 1 805,51 774,80
18 Ugdymo karjerai metodininkas 1 1174,81 1014,01
19 Vaikų linijos koordinatorius 1 1782,33 1781,79
20 Valytojas 3 400,00 327,88

 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. balandžio 24 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.
1 Darbininkas 1 400,00 420,00
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 1197,37 1258,85
3 Direktorius 1 1647,44 1513,77
4 Dokumentų tvarkytoja 1 835,53 595,70
5 Kiemsargis 1 400,00 388,64
6 Kompiuterių inžinierius 1 410,47 266,1
7 Logopedė 4 990,98 1024,00
8 Neformalaus ugdymo metodininkas 1 1099,10 1182,31
9 Psich.pagalb.sk.vedėja 2 1178,87 1565,39
10 Psichologas 6 922,48 885,41
11 Psichologas -psichoterapeutas 2 955,14 1035,88
12 Psichologė 10 988,11 908,72
13 Raštinės administratorė 1 848,96 1275,03
14 Registratorė 1 803,13 585,78
15 Soc.pedagogė 3 821,75 897,87
16 Spec.pedagogė 4 1044,29 1079,18
17 Surdopedagogė 1 821,59 774,80
18 Ugdymo karjerai metodininkė 1 1093,50 1014,01
19 Vaikų gydytoja neurologė 1 1097,10 980,08
20 Vaikų linijos koordinatorė 1 1775,97 1781,79
21 Valytoja 2 400,00 437,17


*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

  

Savivaldybės norminiai aktai

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2017m. vasario 22 d. Nr. AD1-450
  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  2017m. spalio 19 d. Nr. T2-251 įsigalioja nuo 2017.10.19