Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. SPALIO 26 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 4 ketvirtis 2017 m.
1 Darbininkas 1 400,00 420,00
2 Direktoriaus pavaduotojas 1
1203,1
1258,85
3 Direktorius 1 1250,8 1513,77
4 Dokumentų tvarkytojas 1 787,05 595,70
5 Kiemsargis 1 400,00 388,64
6 Kompiuterių inžinierius 1 787,05 532,20
7 Logopedas 4 987,13 1024,00
8 Neformalaus ugdymo metodininkas 1 1097,1 1182,31
9 Psich.pagalb.sk.vedėjas 3 1090,03 1043,59
10 Psichologas 21 1358,67 737,3
11 Psichologas -psichoterapeutas 2 1069,94 626,44
12 Raštinės administratorius 1 787,05 1275,03
13 Registratorius 1 755,25 585,78
14 Soc.pedagogas 3 886,43 785,63
15 Spec.pedagogas 4 1012,3 1001,26
16 Surdopedagogas 1 810,9 774,80
17 Ugdymo karjerai metodininkas 1 1106,3 1014,01
18 Vaikų linijos koordinatorius 1 1784,47 1781,79
19 Valytojas 2 400,00 294,64

 

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
(Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. balandžio 24 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.
1 Darbininkas 1 400,00 420,00
2 Direktoriaus pavaduotojas 1 1197,37 1258,85
3 Direktorius 1 1647,44 1513,77
4 Dokumentų tvarkytoja 1 835,53 595,70
5 Kiemsargis 1 400,00 388,64
6 Kompiuterių inžinierius 1 410,47 266,1
7 Logopedė 4 990,98 1024,00
8 Neformalaus ugdymo metodininkas 1 1099,10 1182,31
9 Psich.pagalb.sk.vedėja 2 1178,87 1565,39
10 Psichologas 21 922,48 885,41
11 Psichologas -psichoterapeutas 2 955,14 1035,88
12 Raštinės administratorė 1 872,83 1275,03
13 Registratorė 1
826,82
585,78
14 Soc.pedagogė 3 862,43 785,63
15 Spec.pedagogė 4 1031,21 1001,26
16 Surdopedagogė 1 822,51 774,80
17 Ugdymo karjerai metodininkė 1 1133,38 1014,01
18 Vaikų linijos koordinatorė 1 1775,97 1781,79
19 Valytoja 2 400 294,64


 

*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas).

  

Savivaldybės norminiai aktai

  • Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų darbuotojų pareigybių skaičiaus nustatymo normatyvų patvirtinimo 2019 m. gegužes 22 d. Nr. AD1-851 
  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo  2017m. spalio 19 d. Nr. T2-251 įsigalioja nuo 2017.10.19