Paskelbta 2019--11-22

Logo bendras transp

FINIŠAS ERASMUS+ PROJEKTO „ RINKITĖS SAVO KELIĄ“ VEIKLOJE

2019 m. lapkričio 15-18 dienomis vyko Klaipėdos PPT vykdomo Erasmus+ projekto „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“) partnerių susitikimas Marsciano mieste Italijoje. Į šį susitikimą vyko tarnybos direktorė Ulijana Petraitienė bei metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė.

Tai buvo paskutinis susitikimas, nes projekto veiklos baigiasi 2020 m. Jame buvo aptariami projekto rezultatai (pasiekimai, inovacijos, rodikliai) bei vertinimas. Buvo aptartos ir projekto tęstinumo galimybės bei jo kryptys.

20191119 2Marsciano 20191119 1Marsciano 

20191116 2Marsciano 20191116 1Marsciano 

20191118 1Marsciano 20191118 2Marsciano

 

 Paskelbta 2019--11-08

interreg logo

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas „Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365)

 

Partnerių mokymai Kėdainiuose

 

2019 metų spalio 23-24 dienomis septyni Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Socialinės įtraukties priemonių įvairovės plėtra ir žinių mainai“, kuriuos organizavo Kėdainių socialinės globos namai. Partnerių mokymai – viena iš suplanuotų projekto veiklų kurias projekto eigoje organizuoja kiekvienas partneris.

Mokymų metu nagrinėtos tokios temos, kaip „Pažinimo stimuliavimas pojūčiais“, „Mindfulness ir relaksacija“, „Relaksacijos galimybės“ ir kt.

Po užsiėmimų turėjom galimybę susipažinti su Kėdainių senamiesčio istorija bei su Kėdainių globos namų infrastruktūra bei veikla.

Sekantys – gegužės pradžioje vyksiantys mokymai yra numatyti Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur bus gvildenamos gyvūnų terapijos (kaniterapijos bei delfinų terapijos) temos bei kalbėsim apie socialinių įmonių veiklos skatinimą.

Nuotraukos iš mokymų Kėdainiuose.

20191023 seminaras1 20191023 ekskursija 20191024 seminaras2

paskelbta 2019-04-15

Logo bendras transp

TYRIMAS APIE KARJEROS PASLAUGŲ SPECIFIKĄ

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, vykdydama savo veiklą Erasmus+ projekte „Rinkitės savo kelią“ atliko tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti karjeros paslaugų specifiką projekto partnerių šalyse ir identifikuoti problemas. Siekiant nustatyti ugdymo karjerai praktinį įgyvendinimą Lietuvoje, buvo atlikta karjeros paslaugų tiekėjų (karjeros specialistų) ir karjeros paslaugų gavėjų (jaunuolių) anketinė apklausa. Ši apklausa buvo vykdoma 2018/2019 mokslo metų pirmoje pusėje.

Apie gautus tyrimo rezultatus skaitykite čia.

 

paskelbta 2019-03-22

interreg logo    PPT logo

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos projektas „Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365)

Pasirašyta finansavimo sutartis

Kovo 21 dieną Dobelės savivaldybėje projekto „Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365), finansuojamo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos partneriai pasirašė finansavimo sutartį. Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos bei kitas paslaugas, kurios skatintų socialinę įtrauktį. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba ( toliau - Tarnyba ) yra šio projekto partnerė.

Tarnyba, įgyvendindama projektą, vidiniame kiemelyje sukurs japoniško stilius sodą, kuriame bus galima vykdyti įvairias terapines veiklas, užsiėmimus su vaikais, tėvais, pagalbos specialistais, pedagogais, o taip pat edukacinius renginius. Projekto dėka pasikeis dabar esanti aplinka, kuri vis dar traukia asocialius asmenis. Projektas bus įgyvendinamas 2019 -2021 metais. Projekto vertė 59 900 Eur.

Už projekto idėją dėkojame Klaipėdos universiteto profesoriui Petrui Grecevičiui, docentui Jonui Abromui ir kraštovaizdžio dizainerei Laurai Popkytei.

 

Informacija apie projekto veiklą buvo paskelbta portale "Atvira Klaipėda": 
 https://www.atviraklaipeda.lt/2019/03/22/gave-finansavima-kurs-japoniska-soda/

 

2019 03 22 dalyviai IMG 6684 2019 03 22 partneriai IMG 20190321 112558 

2019 03 22 pasirasymas IMG 20190321 112511 2019 03 22 kiemelis

 

paskelbta 2019 02 26

2019 m. vasario 15-16 dienomis Wotforde (JK) vyko antrasis partnerių susitikimas, vykdant Erasmus+ projektą „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“). Jame dalyvavo metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė.

Susitikimo metu visi parneriai pristatė atliktus tyrimus savo šalyse. Jų tikslas vienas: išsiaiškinti karjeros paslaugų specifiką ir identifikuoti problemas. Be to vizito dalyviai lankėsi West Herts kolegijoje, kurioje buvo pristatytas Karjeros centras, jo veikla, vyko ekskursija po profesinio mokymo laboratorijas.

Antrąją vizito dieną Falconer mokyklos, skirtos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, karjeros specialistė pasidalino savo darbo patirtimi, pateikė šios mokyklos Ugdymo karjerai programą.

Susitikimo pabaigoje buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos, numatyti kiti susitikimai. Artimiausias iš jų – šių metų birželio mėn. Klaipėdoje.

Nuorodos į filmuotą medžiagą apie vizitą ir projekto veiklą:

 

2019 02 15 20190216 100606 20190216 104918 20190216 135150

 

paskelbta 2018 11 30

 interreg logo        PPT logo

Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms (ACCESSlife)             

Projekto Nr.                      LLI-365

     Klaipėdos pedagoginė pschologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) pradeda vykdyti Interreg Latvija-Lietuva abipus sienos programos projektą “Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms” (ACCESSlife). Projektas bus vykdomas kartu su partneriais: Dobele apskrities savivaldybe (LV), Slimnica Gintermuiza ligonine (LV), Kėdainiu socialinės globos namais, Akmenės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu partneriai kurs naujas ir tobulins šiuo metu teikiamas įvairias paslaugas ir vykdomas veiklas.
      Socialinės atskirties prevencija yra vienas iš prioritetų, nurodytų Latvijos ir Lietuvos vidutinės trukmės plėtros programose. Bendras iššūkis bendradarbiavimui – sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, pritaikyti infrastruktūrą, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis: sveikatos apsauga, psichologine pagalba, užimtumu, tuo būdu remti deinstitucionalizacijos procesą.
Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos ir kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
     Keitimasis gerąja patirtimi, tarpusavio mokymai, stovykla specialių poreikius turintiems vaikams, Tarnybos vidiniame kiemelyje Japoniško stiliaus sodo sukūrimas, kurio paskirtis yra pritaikyti lauko erdves edukacinėms, terapinėms/rekreacinėms veikloms gamtinėje aplinkoje, - tai veiklos, kurias įgyvendinsime vykdydami projektą.

 Kiemelio vizualizacija

 

 

paskelbta 2018 06 12

     STARTAS ERASMUS + PROJEKTO „ RINKITĖS SAVO KELIĄ“ VEIKLOJE

Programos logotipas

         Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su projekto partneriais iš Čekijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos pradėjo savo veiklą Erasmus+ Gerosios praktikos mainus remiančios strateginės partnerystės jaunimo srityje programos finansuojamame projekte „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“). Šio projekto tikslas – dalintis patirtimi ugdymo karjerai srityje. Projekto metu bus analizuojama situacija partnerių šalyse, dalinamasi šalių patirtimi, rengiami mokymai karjeros specialistams. Projektas vyks 2018–2020 m.

    2018 m. birželio 2–4 dienomis Prahoje vyko pirmasis partnerių susitikimas. Jame dalyvavo tarnybos metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė. Susitikimo metu parneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas, aptarė projekto programą, numatė tolimesnių veiklų ir susitikimų tvarkaraštį.


Erazmus 1

  erazmus 3