paskelbta 2019 02 26

2019 m. vasario 15-16 dienomis Wotforde (JK) vyko antrasis partnerių susitikimas, vykdant Erasmus+ projektą „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“). Jame dalyvavo metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė.

Susitikimo metu visi parneriai pristatė atliktus tyrimus savo šalyse. Jų tikslas vienas: išsiaiškinti karjeros paslaugų specifiką ir identifikuoti problemas. Be to vizito dalyviai lankėsi West Herts kolegijoje, kurioje buvo pristatytas Karjeros centras, jo veikla, vyko ekskursija po profesinio mokymo laboratorijas.

Antrąją vizito dieną Falconer mokyklos, skirtos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, karjeros specialistė pasidalino savo darbo patirtimi, pateikė šios mokyklos Ugdymo karjerai programą.

Susitikimo pabaigoje buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos, numatyti kiti susitikimai. Artimiausias iš jų – šių metų birželio mėn. Klaipėdoje.

Nuorodos į filmuotą medžiagą apie vizitą ir projekto veiklą:

 

2019 02 15 20190216 100606 20190216 104918 20190216 135150

 

paskelbta 2018 11 30

 interreg logo        PPT logo

Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms (ACCESSlife)             

Projekto Nr.                      LLI-365

     Klaipėdos pedagoginė pschologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) pradeda vykdyti Interreg Latvija-Lietuva abipus sienos programos projektą “Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms” (ACCESSlife). Projektas bus vykdomas kartu su partneriais: Dobele apskrities savivaldybe (LV), Slimnica Gintermuiza ligonine (LV), Kėdainiu socialinės globos namais, Akmenės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu partneriai kurs naujas ir tobulins šiuo metu teikiamas įvairias paslaugas ir vykdomas veiklas.
      Socialinės atskirties prevencija yra vienas iš prioritetų, nurodytų Latvijos ir Lietuvos vidutinės trukmės plėtros programose. Bendras iššūkis bendradarbiavimui – sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, pritaikyti infrastruktūrą, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis: sveikatos apsauga, psichologine pagalba, užimtumu, tuo būdu remti deinstitucionalizacijos procesą.
Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos ir kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
     Keitimasis gerąja patirtimi, tarpusavio mokymai, stovykla specialių poreikius turintiems vaikams, Tarnybos vidiniame kiemelyje Japoniško stiliaus sodo sukūrimas, kurio paskirtis yra pritaikyti lauko erdves edukacinėms, terapinėms/rekreacinėms veikloms gamtinėje aplinkoje, - tai veiklos, kurias įgyvendinsime vykdydami projektą.

 Kiemelio vizualizacija

 

 

paskelbta 2018 06 12

     STARTAS ERASMUS + PROJEKTO „ RINKITĖS SAVO KELIĄ“ VEIKLOJE

Programos logotipas

         Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su projekto partneriais iš Čekijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos pradėjo savo veiklą Erasmus+ Gerosios praktikos mainus remiančios strateginės partnerystės jaunimo srityje programos finansuojamame projekte „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“). Šio projekto tikslas – dalintis patirtimi ugdymo karjerai srityje. Projekto metu bus analizuojama situacija partnerių šalyse, dalinamasi šalių patirtimi, rengiami mokymai karjeros specialistams. Projektas vyks 2018–2020 m.

    2018 m. birželio 2–4 dienomis Prahoje vyko pirmasis partnerių susitikimas. Jame dalyvavo tarnybos metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė. Susitikimo metu parneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas, aptarė projekto programą, numatė tolimesnių veiklų ir susitikimų tvarkaraštį.


Erazmus 1

  erazmus 3