Šiuo metu galiojantys Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos nuostatai yra patvirtinti Klaipėdos savivaldybės tarybos 2004m. gegužės 27 dienos sprendimu Nr. 1-221.