lten

Korupcijos prevencijos programa
Korupcijosprevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas 2016-2019

Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programa