Naudingi dalykėliai mokyklų bendruomenių specialistų darbui.

 

   Logopedo, specialiojo pedagogo, dirbančio ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, bendrojo ugdymo mokykloje, vykdančioje pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas ar bendrojo ugdymo mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių (specialioji mokykla) dokumentai. 

      Dokumentai

Parengė Lina Palačionienė (NŠA)

 

    Lytiškumo ugdymas

 • "Kaip kalbėti(s) lyčių temomis su mokiniais?" rekomendacijos pedagogams ir tėvams - Įvairovės ir edukacijos namai, 2020 m.
 • "Patarimai mokytojui. Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse", LR švietimo mokslo ir sporto ministerija, 2017 m.

    Mediacija

 • MEDIACIJOS VADOVAS socialiniams pedagogams,  VšĮ "Pagalbos paaugliams iniciatyva", 2015 m.
 • MEDIATORIAUS VADOVAS , LR teisingumo ministerija, 2019 m.

     Netinkamas elgesys

       "Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams", LR švietimo, mokslo ir sporto ministerija, 2012 m. 

 

       Iš portalo www.pradinukai.lt
 (Paspauskite ant nuorodos dešiniu pelės mygtuku ir atsivėrusioje meniu pasirinkite "save link as" arba "užsaugoti nuorodą kaip". Tada nurodykite vietą kurioje norėsite failą išsaugoti)