Vizija

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba – tai vakarų Lietuvos psichologinės ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo centras, teikiantis efektyvias paslaugas Klaipėdos miesto mokyklų bendruomenėms. Jame aukštos kvalifikacijos specialistų komandos, naujausių metodų ir šiuolaikinių technologijų pagalba padedama įveikti psichologines, asmenybės raidos, specialiąsias pedagogines problemas. Tarnyba teikia konsultacinę pagalbą vakarų regionui, aktyviai bendradarbiauja su kitomis analogiškomis šalies ir užsienio institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis.

Misija

Siekti, kad kiekviena Klaipėdos miesto ugdymo įstaiga ir jų bendruomenės nariai gautų savalaikę ir efektyvią psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą, kuri juos įgalintų pilnavertiškai vystytis, įveikti problemas (pašalinti kliūtis), trukdančias ugdyti bei ugdytis ir integruotis į visuomenę, atskleisti ugdymo įstaigos ar asmeninį potencialą.

Tikslas

Didinti psichologinių, asmenybės problemų ir specialiųjų poreikių turinčių vaikų ir mokinių ugdymosi veiksmingumą, padedant jiems įveikti socialinę atskirtį, atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, atskleisti ir realizuoti savo žmogiškuosius resursus; o taip pat teikiant reikalingą konsultacinę ir informacinę pagalbą jų tėvams (globėjams, rūpintojams), mokytojams ir mokykloms.

Uždaviniai

  • Teikti psichologinę pagalbą vaikams ir mokiniams, o taip pat jų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokytojams dėl vaikų ir mokinių psichologinių sunkumų.
  • Teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams bei šiais klausimais konsultuoti jų tėvus (globėjus, rūpintojus) ir mokytojus.
  • Teikti konsultacinę ir informacinę pagalbą mokykloms psichologijos bei specialiosios pedagogikos klausimais.
  • Formuoti pozityvias visuomenės nuostatas į psichologinių problemų ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius asmenis, prisidėti prie šių problemų prevencijos ir įtakoti atitinkamų paslaugų teikimą mieste.