Tarnybos specialistai teikia mokamas paslaugas Klaipėdos miesto savivaldybės ne švietimo bendruomenės nariams ar įstaigoms, kitų savivaldybių asmenims ar įstaigoms. 

   Paslaugos teikiamos pagal įkainius, patvirtintus Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2023 12 21 sprendimu Nr. T2-356.

        
 Nr. Paslauga   Eur  
 1.  Psichologinis intelektinių gebėjimų įvertinimas (WISC-III LT metodika)  128,00
 
 2.  Specialusis pedagoginis įvertinimas  87,00  
 3.  Logopedinis įvertinimas  67,00  
 4.  Neurologinis įvertinimas  28,00
 5.  Socialinis pedagoginis įvertinimas  47,00  
 6.  Psichologinis vaiko raidos įvertinimas (DISC metodika)  90,00
 7. Psichologinis vaiko raidos įvertinimas (VRS metodika)  96,00  
 8.  Psichologinis mokyklinės brandos įvertinimas (VBMĮ-2)
 79,00
 9.  Pirmoji psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo  konsultacija (susitikimo trukmė -1,5 val.)  57,00
10.  Eilinė psichologo, logopedo, specialiojo pedagogo  konsultacija (susitikimo trukmė – 1 val.)  41,00
 11.  Paskaita psichologo (trukmė – 1val.)  62,00  
 12.  Seminaras psichologo (vienai seminaro valandai)  62,00
 13.  Psichologinio mikroklimato tyrimo atlikimas
 399,00
 14.  Grupinis darbas (vienai 2 val. sesijai)  145.00  
 
  Su juridiniais asmenimis,norinčiais gauti mūsų Tarnybos paslaugas, yra sudaroma sutartis. Pateikiame tipinę paslaugų sutartį. Fiziniams asmenims, besikreipiantiems dėl individualios pagalbos, sutarties sudaryti nereikia.
PATALPŲ NUOMA
      Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba gali nuomoti 83,86 m2 salę (pirmame aukšte). Nuomos paslaugos teikiamos pagal Savivaldybės administracijos sprendimu nustatytus įkainius. Vienos valandos kaina vienkartiniams renginiams 30,00 €.
 
 BENDRAVIMO SU VAIKAIS TOBULINIMO KURSAI
     Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba yra Klaipėdos savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimu Nr.T2-3  paskirta vykdyti bendravimo su vaikais tobulinimo kursus Klaipėdos savivaldybės gyventojams.
  Kursai vedami pagal LR 2012 12 12 nutarimą Nr. 1517 (2017 01 01 redakcija).