Pranešimas apie korupciją

   Pranešti apie korupciją galima pasinaudojant dėžutėmis su užrašu „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“. Šios dėžutės įrengtos Klaipėdos miesto savivaldybės pastatuose – Liepų g. 11 ir Danės g. 17. Į jas galime mesti informaciją ar pranešimus apie korupciją Klaipėdos miesto savivaldybės įstaigose.

   Jei turite faktų ir pastebėjimų, kad savivaldybės įstaigų tarnautojų ar darbuotojų veiksmuose galima įžvelgti korupcijos požymių arba už Jums suteiktą paslaugą buvo reikalaujama atlygio ar pan., prašome rašyti pranešimus ir palikti juos šiose dėžutėse, nepamirštant nurodyti galimybės susisiekti su Jumis. Dėžutėse rastą informaciją periodiškai tikrins ir svarstys už korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje atsakingi asmenys.

    • Pasitikėjimo telefonas (8 46) 21 78 88, el. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

    • Pareiškite savo nuomonę dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymo Klaipėdos savivaldybėje tiesiogiai: ČIA

              Klaipėdos savivaldybės panešimų apie korupciją ataskaita 

    • Atsakingas už korupcijos prevenciją Klaipėdos m. savivaldybės administracijoje – vyriausioji specialistė Alma Karčauskienė,

          Tel.  (8 46) 34 47 61, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

    • Kreiptis tiesiogiai į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą (toliau - STT)

 

Pranešėjų apsauga

     Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas)  įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

    Siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus ir užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją bei atskleidimą, Pranešėjų apsaugos įstatymas nustato:

  • pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos pagrindus ir formas;
  • pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas;
  • pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones.

    Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas. Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, tik tais atvejais, kai:

  • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
  • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

    Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

    Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

    Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui garantijų pagal įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Dokumentai

    • Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos etikos taisyklės 

    • Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos korupcijos prevencijos programa

    • Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2023–2025 metų veiksmų planas