2019 metai
 
 
2018 metai
 
 
2017 metai
 
2016 metai
 
 
2015 metai
 
2015 09 30 finansinių ataskaitų rinkinys
2015 06 30 finansinių  ataskaitų rinkinys
 
2014 metai
 
2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys 
2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys aiškinamasis raštas
      
Finansinės būklės ataskaita už II ketvirtį
Veiklos rezultatų ataskaita už II ketvirtį
Finansavimo sumos pagal šaltinį už II ketvirtį
 
Finansinės būklės ataskaita už III ketvirtį
Veiklos rezultatų ataskaita už III ketvirtį
Finansavimo sumos pagal šaltinį už III ketvirtį
Aiškinamasis raštas už III ketvirtį
 
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metus
 
2013 metai
 
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metų I ketvirtį 
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metų II ketvirtį 
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 metų III ketvirtį 
Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 metus 
 
2012 metai
 
 Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 metų I ketvirtį 
 Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 metų II ketvirtį 
 Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 metų III ketvirtį 
 Metinis finansinių ataskaitų rinkinys už 2011 metus