Specialistai atsakys Jums el. paštu:  klausiu.del.vaiko@gmail.com

    Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos specialistai – psichologai, logopedai, specialieji ir socialiniai pedagogai – mielai atsakys į tėvų, globėjų, pedagogų bei kitų su vaikais susijusių asmenų klausimus dėl įvairių problemų, iškylančių auklėjant ir ugdant vaikus namuose, darželyje, mokykloje ar kitoje aplinkoje.

     Garantuojame konfidencialumą ir atsakymą į kiekvieną laišką per 5 darbo dienas.