Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, 195176088
                                                           (Įstaigos pavadinimas, kodas)
         
                   VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
                                       2022 m. balandžio 28 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2022 m. 1 ketvirtis 2021 m.
1 Darbininkas 1    
2 Direktoriaus pavaduotojas 1    
3 Direktorius 1    
4 Dokumentų tvarkytojas 1    
5 Karjeros specialistė 1    
6 Kiemsargis 1    
7 Kompiuterių inžinierius 1    
8 Logopedas 5 2034,13 1814,54
9 Metodininkas 1    
10 Sk.vedėjas 3 2439,99 2222,38
11 Psichologas 27 2243,06 1848,37
12 Psichologas -psichoterapeutas 7 2266,04 1819,86
13 Psichologas equip programai vykdyti 2 2216,08 1641,04
14 Raštinės administratorius 1    
15 Savanorių mokymo vadovas 1    
16 Registratorius 1    
17 Soc.pedagogas 1    
18 Spec.pedagogas 6 2018,01 1783,83
19 Surdopedagogas 1    
20 Vaikų linijos koordinatorius 1    
21 Valytojas 2 730 724,32

*Pastaba: pateikiamas praeitų metų ir praeito ketvirčio vidutinis mėnesinis darbuotojų, einančių vienodas arba pagal kitus požymius vienarūšes pareigas, bruto darbo užmokestis – ikimokestinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbuotojas). Jei pareigas eina tik vienas asmuo, dėl duomenų apsaugos, duomenys neteikiami.

  

Savivaldybės norminiai aktai

  • Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo 2020 m. spalio 29 d. Nr. T2-238, įsigalioja nuo 2020.10.29 (47,75 etatai)