Paskelbta  2024-02-14

INTERACTIVE GARDENS Logo Standard M 

Pradedame naujo projekto veiklas kurdami ir puoselėdami interaktyvią ir prieinamą žaliąją aplinką

Siekdamas sukurti interaktyvią viešųjų sodų sistemą su inovatyviomis viešųjų sodų paslaugomis, pritaikytomis visuomenės sveikatai, gerovei ir švietimui, Žiemgalos planavimo regionas (Latvija), kartu su dar 12 partnerių, pradeda įgyvendinti naują Interreg Baltijos jūros regiono (BJR) programos projektą "Interaktyvūs sodai".

2024 m vasario 1-2 dienomis projekto partneriai iš Latvijos, Lietuvos, Estijos, Suomijos ir Danijos atvyko į Latvijos nacionalinį botanikos sodą Salaspilyje susipažinti vieni su kitais, aptarti tolesnių veiksmų ir oficialiai paskelbti "Interaktyvių sodų" pradžią.

"Projektas sujungs mokslo ir tyrimų institucijas, universitetus, savivaldybes ir planavimo regioną. Kiekvienas partneris turi savo unikalią patirtį, kuria gali pasidalyti su kitais. Pavyzdžiui, Vidžemės taikomųjų mokslų universitetas kurs virtualų sodo modelį, partneriai iš Klaipėdos turi japoniškų sodų panaudojimo terapijoje patirties, Orhuso universitetas (Danija), Gamtos išteklių institutas (Suomija) ir Sodininkystės ir daržininkystės institutas (Latvija) dalinsis savo mokslinių tyrimų patirtimi ir galimybėmis.  Projekto partnerių sodai taps patrauklesni ir interaktyvesni lankytojams", - partnerių indėlį į projektą komentuoja Žiemgalos planavimo regiono projektų vadovė Sigita Šiļvjane.

Pagrindinis projekto tikslas - sukurti interaktyvaus gamtos sodo koncepciją, atsižvelgiant į socialinius poreikius ir vietovių įvairovę. Projekto rezultatai skirti viešosioms, mokslinių tyrimų ir švietimo institucijoms, bendruomenių grupėms, besinaudojančioms viešųjų sodų paslaugomis, suinteresuotosioms šalims ir jų bendruomenėms, taip pat Baltijos jūros regiono ES strategijoms ir politikai stiprinti. Projektu sieksime sukurti interaktyvią viešųjų sodų sistemą, kuri suteiks informacijos apie tai, kaip planuoti ir tobulinti sodus. Ji suteiks grįžtamojo ryšio galimybes per nuotolinę ir virtualią vizualizaciją (virtualus sodo modelis) ir gyvą patirtį (realus demonstracinis sodas).Virtualus demonstracinis sodas apims ir sodo elementų, ir aplinkos procesų vizualizaciją. Jo pirminis tikslas - perteikti informaciją lengvai suprantamu būdu, kad būtų lengviau planuoti sodų tobulinimą ir palengvintas valdžios institucijų bei bendruomenės grupių bendravimas. Demonstraciniai sodai padės ištirti visuomenės poreikius ir pasiūlyti pagalbines sodo paslaugas platesnei auditorijai.

Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje projektą vykdys psichologų, sodo dizainerių, vadybininkų komanda.

Projektas Nr. C036 " Integruota interaktyvių viešųjų sodų plėtros sistema Baltijos jūros regione" arba "Interaktyvūs sodai" įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono 2021-2027 m. programą. Bendras projekto finansavimas - 2 790 120 eurų, įskaitant ERPF bendrąjį finansavimą - 2 232 096 eurų.

www.interreg-baltic.eu / www.europa.eu

2024 02 02 Salaspils

Partnerių susitikimas Salaspils botanikos sode 2024-02-01

 

Paskelbta 2021-01-28

interreg logo  PPT logo

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos
finansinę paramą.  Už straipsnio  turinį atsako
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba .
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas 
„Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365)

VYKO NUOTOLINIAI MOKYMAI

Sausio 20-21 dienomis vyko projekto AccessLife nuotoliniai mokymai, kuriuos organizavo vadovaujantis partneris - Dobelės savivaldybė (Latvija). Mokymai buvo skirti supažindinti projekto partnerius su Dobelėje vykdoma veikla - naujos paslaugos "Atokvėpio akimirka", (originalo kalba - "Atelpas brīdis" ) įgyvendinimu. Naujoji paslauga skirta palengvinti šeimų, auginančių vaikus su speciaisiais poreikiais ir funkciniais sutrikimais, kasdienį gyvenimą. Mokymuose buvo nagrinėjami šios paslaugos finansiniai, dokumentų tvarkymo, darbo organizavimo ir kiti svarbūs aspektai.

20210120 100526 800 x 600  20210121 100502 800 x 600  20210121 134414 800 x 600

TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
    Projekto metu siekiama sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis - sveikatos apsauga, užimtumo skatinimu.  
    Projektui skirta  ERDF parama -  473.128,48 €
    Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos paslaugas bei kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
    Šį tikslą įgyvendina projekto partneriai: Dobelės apskrites savivaldybė (Latvija), ligoninė "Slimnica Gintermuiža" (Latvija), Kėdainių socialinės globos namai, Akmenės rajono savivaldybė ir Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.
    Dobele apskrities savivaldybėje (Latvija) bus sukurta nauja socialinė paslauga "Atokvėpio akimirka" (angl, “Moment of Respite”), įrengti sensoriniai kambariai Kėdainių socialinės globos namuose ir Jelgavos ligoninėje "Slimnica Gintermuiza", "Sensacijos sodas" "Slimnica Gintermuiza", Japoniško stiliaus sodas terapinei ir edukacinei veiklai Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
    Partnerių organizacijų darbuotojams organizuojami mokymai, susiję su naujos įrangos įvaldymu bei naujų paslaugų teikimu.  
    Akmenės rajono savivaldybė organizuoja 5 dienų stovykla Akmenėje “ Augame širdimi” (angl. “Growing with heart”), skirta specialiųjų poreikių vaikams ir jų artimiesiems/asistentams, o stovyklos veikla bus užbaigta koncertu. Pagrindinės šios stovyklos veiklos bus susijusios su terapija, naudojant muzikos instrumentus ir kitas meno priemones. Bus sukurtas trumpas filmas apie stovyklą, koncertą ir parodą, siekiant sustiprinti supratimą apie specialiųjų poreikių turinčius žmones, esančius šalia mūsų. Filmas bus rodomas dideliuose ekranuose urbanistinėje aplinkoje ir  viešajame transporte.
    Bus didinamas gyventojų informuotumas apie socialinių paslaugų prieinamumą Latvijoje ir Lietuvoje, naudojant informacijos sklaidos priemones: lankstinukus, informatyvius plakatus, filmus, partnerių internetines svetaines bei socialinius tinklus - Tviterio ir Feisbuko paskyras.
    Tikimasi, kad projekto sukurta verte pasinaudos daugiau nei 4200 žmonių. Tai partnerių organizacijų klientai, jų šeimų nariai bei visuomenė Klaipėdoje, Kėdainiuose, Akmenėje, Jelgavoje ir Dobelėje. 
    Daugiau apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos veiklą  www.latlit.eu.  
    Nuoroda į oficialią ES svetainę:  www.europa.eu 

 

Paskelbta 2020-09-10

Logo bendras transp

Paskelbtas straipsnis

    Euroguidance portale, skirtame Čekijos ugdymo karjerai aktualijoms,  rugsėjo 4 dieną publikuotas straipsnis "Školní kariérové poradenství v Litvě" apie Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos veiklą bei Lietuvos patirtį ugdymo karjerai srityje. Straipsnio autorė - Kristina Brezinova, informaciją apie Lietuvą ir Klaipėdos PPT suteikė ugdymo karjerai metodininkė Kristina Gelažauskienė.  Straipsnio nuoroda: https://www.euroguidance.cz/novinky/2020/clanek.html
   Straipsnio pdf kopija

Paskelbta 2020-09-02

Logo bendras transp

Publikuotas straipsnis

   Mūsų partnerių tinklapyje rugpjūčio 26 dieną publikuotas straipsnis "Školní kariérové poradenství v Litvě". Straipsnio nuoroda: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/skolni-karierove-poradenstvi-v-litve
   Straipsnio pdf kopija

Paskelbta 2020-07-28

interreg logo  PPT logo

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos
finansinę paramą.  Už straipsnio  turinį atsako
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba .
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas 
„Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365)

 

Japoniškojo sodo įrengimo darbai: artėjame prie finišo

Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje toliau vykdomi infrastruktūros įrengimo darbai. Po to, kai savivaldybės samdyti rangovai pagaliau užbaigė sienų tvarkymo bei stogo šiltinimo ir perdengimo darbus, ėmėmės darbų, kad laiku užbaigti Japoniško sodo įrengimą. Jau baigiama įrengti medžio terasa, skirta edukacinei ir rekreacinei veiklai, pravesti elektros įvadai, užbaigti pirkimai visai reikalingai terasos apstatymo įrangai. Iki rugpjūčio 3 dienos bus baigiamas formuoti sodo reljefas, pasodinti likę augalai, supilta takelių skalda ir atlikti kiti darbai, numatyti darbų sąmatoje. Nežiūrint rimto iššūkio, kurį sąlygojo COVID-19 karantinas, kai nebuvo įmanoma atsivežti reikalingas medžiagas, rangovai stengėsi darbus atlikti numatytu laiku. Rugsėjo mėnesį numatėme Japoniško sodo atidarymo iškilmes, kurių datą deriname su Japonijos ambasados atstovais. Rugsėjo 16-17 dienomis laukiame atvykstančių projekto partnerių į mokymus Klaipėdoje, kuriems taip pat pristatysime užbaigtą sodo ir terapinių erdvių projektą.  
 
 20200728 kiemelisa  20200728 kiemelisb  20200728 kiemelisc

 

 

 TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
    Projekto metu siekiama sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis - sveikatos apsauga, užimtumo skatinimu.  
    Projektui skirta  ERDF parama -  473.128,48 €
    Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos paslaugas bei kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
    Šį tikslą įgyvendina projekto partneriai: Dobelės apskrites savivaldybė (Latvija), ligoninė "Slimnica Gintermuiža" (Latvija), Kėdainių socialinės globos namai, Akmenės rajono savivaldybė ir Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.
    Dobele apskrities savivaldybėje (Latvija) bus sukurta nauja socialinė paslauga "Atokvėpio akimirka" (angl, “Moment of Respite”), įrengti sensoriniai kambariai Kėdainių socialinės globos namuose ir Jelgavos ligoninėje "Slimnica Gintermuiza", "Sensacijos sodas" "Slimnica Gintermuiza", Japoniško stiliaus sodas terapinei ir edukacinei veiklai Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
    Partnerių organizacijų darbuotojams organizuojami mokymai, susiję su naujos įrangos įvaldymu bei naujų paslaugų teikimu.  
    Akmenės rajono savivaldybė organizuoja 5 dienų stovykla Akmenėje “ Augame širdimi” (angl. “Growing with heart”), skirta specialiųjų poreikių vaikams ir jų artimiesiems/asistentams, o stovyklos veikla bus užbaigta koncertu. Pagrindinės šios stovyklos veiklos bus susijusios su terapija, naudojant muzikos instrumentus ir kitas meno priemones. Bus sukurtas trumpas filmas apie stovyklą, koncertą ir parodą, siekiant sustiprinti supratimą apie specialiųjų poreikių turinčius žmones, esančius šalia mūsų. Filmas bus rodomas dideliuose ekranuose urbanistinėje aplinkoje ir  viešajame transporte.
    Bus didinamas gyventojų informuotumas apie socialinių paslaugų prieinamumą Latvijoje ir Lietuvoje, naudojant informacijos sklaidos priemones: lankstinukus, informatyvius plakatus, filmus, partnerių internetines svetaines bei socialinius tinklus - Tviterio ir Feisbuko paskyras.
    Tikimasi, kad projekto sukurta verte pasinaudos daugiau nei 4200 žmonių. Tai partnerių organizacijų klientai, jų šeimų nariai bei visuomenė Klaipėdoje, Kėdainiuose, Akmenėje, Jelgavoje ir Dobelėje. 
    Daugiau apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos veiklą  www.latlit.eu.  
    Nuoroda į oficialią ES svetainę:  www.europa.eu 

 

Paskelbta 2019--11-22

Logo bendras transp

FINIŠAS ERASMUS+ PROJEKTO „ RINKITĖS SAVO KELIĄ“ VEIKLOJE

2019 m. lapkričio 15-18 dienomis vyko Klaipėdos PPT vykdomo Erasmus+ projekto „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“) partnerių susitikimas Marsciano mieste Italijoje. Į šį susitikimą vyko tarnybos direktorė Ulijana Petraitienė bei metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė.

Tai buvo paskutinis susitikimas, nes projekto veiklos baigiasi 2020 m. Jame buvo aptariami projekto rezultatai (pasiekimai, inovacijos, rodikliai) bei vertinimas. Buvo aptartos ir projekto tęstinumo galimybės bei jo kryptys.

20191119 2Marsciano  20191119 1Marsciano 

20191116 2Marsciano  20191116 1Marsciano 

20191118 1Marsciano  20191118 2Marsciano

 

 Paskelbta 2019--11-08

interreg logo  PPT logo

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos
finansinę paramą.  Už straipsnio  turinį atsako
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba .
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos projektas 
„Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365)

 

Partnerių mokymai Kėdainiuose

 

2019 metų spalio 23-24 dienomis septyni Klaipėdos pedagoginės psichologinės tarnybos darbuotojai dalyvavo mokymuose „Socialinės įtraukties priemonių įvairovės plėtra ir žinių mainai“, kuriuos organizavo Kėdainių socialinės globos namai. Partnerių mokymai – viena iš suplanuotų projekto veiklų kurias projekto eigoje organizuoja kiekvienas partneris.

Mokymų metu nagrinėtos tokios temos, kaip „Pažinimo stimuliavimas pojūčiais“, „Mindfulness ir relaksacija“, „Relaksacijos galimybės“ ir kt.

Po užsiėmimų turėjom galimybę susipažinti su Kėdainių senamiesčio istorija bei su Kėdainių globos namų infrastruktūra bei veikla.

Sekantys – gegužės pradžioje vyksiantys mokymai yra numatyti Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, kur bus gvildenamos gyvūnų terapijos (kaniterapijos bei delfinų terapijos) temos bei kalbėsim apie socialinių įmonių veiklos skatinimą.

Nuotraukos iš mokymų Kėdainiuose.

20191023 seminaras1  20191023 ekskursija  20191024 seminaras2

 TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
    Projekto metu siekiama sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis - sveikatos apsauga, užimtumo skatinimu.  
    Projektui skirta  ERDF parama -  473.128,48 €
    Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos paslaugas bei kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
    Šį tikslą įgyvendina projekto partneriai: Dobelės apskrites savivaldybė (Latvija), ligoninė "Slimnica Gintermuiža" (Latvija), Kėdainių socialinės globos namai, Akmenės rajono savivaldybė ir Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.
    Dobele apskrities savivaldybėje (Latvija) bus sukurta nauja socialinė paslauga "Atokvėpio akimirka" (angl, “Moment of Respite”), įrengti sensoriniai kambariai Kėdainių socialinės globos namuose ir Jelgavos ligoninėje "Slimnica Gintermuiza", "Sensacijos sodas" "Slimnica Gintermuiza", Japoniško stiliaus sodas terapinei ir edukacinei veiklai Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
    Partnerių organizacijų darbuotojams organizuojami mokymai, susiję su naujos įrangos įvaldymu bei naujų paslaugų teikimu.  
    Akmenės rajono savivaldybė organizuoja 5 dienų stovykla Akmenėje “ Augame širdimi” (angl. “Growing with heart”), skirta specialiųjų poreikių vaikams ir jų artimiesiems/asistentams, o stovyklos veikla bus užbaigta koncertu. Pagrindinės šios stovyklos veiklos bus susijusios su terapija, naudojant muzikos instrumentus ir kitas meno priemones. Bus sukurtas trumpas filmas apie stovyklą, koncertą ir parodą, siekiant sustiprinti supratimą apie specialiųjų poreikių turinčius žmones, esančius šalia mūsų. Filmas bus rodomas dideliuose ekranuose urbanistinėje aplinkoje ir  viešajame transporte.
    Bus didinamas gyventojų informuotumas apie socialinių paslaugų prieinamumą Latvijoje ir Lietuvoje, naudojant informacijos sklaidos priemones: lankstinukus, informatyvius plakatus, filmus, partnerių internetines svetaines bei socialinius tinklus - Tviterio ir Feisbuko paskyras.
    Tikimasi, kad projekto sukurta verte pasinaudos daugiau nei 4200 žmonių. Tai partnerių organizacijų klientai, jų šeimų nariai bei visuomenė Klaipėdoje, Kėdainiuose, Akmenėje, Jelgavoje ir Dobelėje. 
    Daugiau apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos veiklą  www.latlit.eu.  
    Nuoroda į oficialią ES svetainę:  www.europa.eu 

paskelbta 2019-04-15

Logo bendras transp

TYRIMAS APIE KARJEROS PASLAUGŲ SPECIFIKĄ

Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba, vykdydama savo veiklą Erasmus+ projekte „Rinkitės savo kelią“ atliko tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti karjeros paslaugų specifiką projekto partnerių šalyse ir identifikuoti problemas. Siekiant nustatyti ugdymo karjerai praktinį įgyvendinimą Lietuvoje, buvo atlikta karjeros paslaugų tiekėjų (karjeros specialistų) ir karjeros paslaugų gavėjų (jaunuolių) anketinė apklausa. Ši apklausa buvo vykdoma 2018/2019 mokslo metų pirmoje pusėje.

Apie gautus tyrimo rezultatus skaitykite čia.

 

paskelbta 2019-03-22

interreg logo     PPT logo

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos
finansinę paramą.  Už straipsnio  turinį atsako
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba .
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę

Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos projektas „Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365)

Pasirašyta finansavimo sutartis

Kovo 21 dieną Dobelės savivaldybėje projekto „Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties plėtra pažeidžiamoms grupėms“, (ACCESSlife, LLI-365), finansuojamo Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos partneriai pasirašė finansavimo sutartį. Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos bei kitas paslaugas, kurios skatintų socialinę įtrauktį. Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba ( toliau - Tarnyba ) yra šio projekto partnerė.

Tarnyba, įgyvendindama projektą, vidiniame kiemelyje sukurs japoniško stilius sodą, kuriame bus galima vykdyti įvairias terapines veiklas, užsiėmimus su vaikais, tėvais, pagalbos specialistais, pedagogais, o taip pat edukacinius renginius. Projekto dėka pasikeis dabar esanti aplinka, kuri vis dar traukia asocialius asmenis. Projektas bus įgyvendinamas 2019 -2021 metais. Projektui skirta  ERDF parama -  473.128,48 €, Klaipėdos pedagoginei psichologinei tarnybai skirtos paramos vertė 50 915,76 Eur

Už projekto idėją dėkojame Klaipėdos universiteto profesoriui Petrui Grecevičiui, docentui Jonui Abromui ir kraštovaizdžio dizainerei Laurai Popkytei.

 

Informacija apie projekto veiklą buvo paskelbta portale "Atvira Klaipėda": 
 https://www.atviraklaipeda.lt/2019/03/22/gave-finansavima-kurs-japoniska-soda/

 

2019 03 22 dalyviai IMG 6684  2019 03 22 partneriai IMG 20190321 112558 

2019 03 22 pasirasymas IMG 20190321 112511  2019 03 22 kiemelis

 TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
    Projekto metu siekiama sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis - sveikatos apsauga, užimtumo skatinimu.
    Projektui skirta  ERDF parama -  473.128,48 €
    Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos paslaugas bei kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
    Šį tikslą įgyvendina projekto partneriai: Dobelės apskrites savivaldybė (Latvija), ligoninė "Slimnica Gintermuiža" (Latvija), Kėdainių socialinės globos namai, Akmenės rajono savivaldybė ir Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.
    Dobele apskrities savivaldybėje (Latvija) bus sukurta nauja socialinė paslauga "Atokvėpio akimirka" (angl, “Moment of Respite”), įrengti sensoriniai kambariai Kėdainių socialinės globos namuose ir Jelgavos ligoninėje "Slimnica Gintermuiza", "Sensacijos sodas" "Slimnica Gintermuiza", Japoniško stiliaus sodas terapinei ir edukacinei veiklai Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
    Partnerių organizacijų darbuotojams organizuojami mokymai, susiję su naujos įrangos įvaldymu bei naujų paslaugų teikimu.  
    Akmenės rajono savivaldybė organizuoja 5 dienų stovykla Akmenėje “ Augame širdimi” (angl. “Growing with heart”), skirta specialiųjų poreikių vaikams ir jų artimiesiems/asistentams, o stovyklos veikla bus užbaigta koncertu. Pagrindinės šios stovyklos veiklos bus susijusios su terapija, naudojant muzikos instrumentus ir kitas meno priemones. Bus sukurtas trumpas filmas apie stovyklą, koncertą ir parodą, siekiant sustiprinti supratimą apie specialiųjų poreikių turinčius žmones, esančius šalia mūsų. Filmas bus rodomas dideliuose ekranuose urbanistinėje aplinkoje ir viešajame transporte.
    Bus didinamas gyventojų informuotumas apie socialinių paslaugų prieinamumą Latvijoje ir Lietuvoje, naudojant informacijos sklaidos priemones: lankstinukus, informatyvius plakatus, filmus, partnerių internetines svetaines bei socialinius tinklus - Tviterio ir Feisbuko paskyras.
    Tikimasi, kad projekto sukurta verte pasinaudos daugiau nei 4200 žmonių. Tai partnerių organizacijų klientai, jų šeimų nariai bei visuomenė Klaipėdoje, Kėdainiuose, Akmenėje, Jelgavoje ir Dobelėje. 
    Daugiau apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos veiklą  www.latlit.eu.  
    Nuoroda į oficialią ES svetainę:  www.europa.eu 
 

paskelbta 2019 02 26

Logo bendras transp

2019 m. vasario 15-16 dienomis Wotforde (JK) vyko antrasis partnerių susitikimas, vykdant Erasmus+ projektą „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“). Jame dalyvavo metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė.

Susitikimo metu visi parneriai pristatė atliktus tyrimus savo šalyse. Jų tikslas vienas: išsiaiškinti karjeros paslaugų specifiką ir identifikuoti problemas. Be to vizito dalyviai lankėsi West Herts kolegijoje, kurioje buvo pristatytas Karjeros centras, jo veikla, vyko ekskursija po profesinio mokymo laboratorijas.

Antrąją vizito dieną Falconer mokyklos, skirtos specialiųjų poreikių turintiems mokiniams, karjeros specialistė pasidalino savo darbo patirtimi, pateikė šios mokyklos Ugdymo karjerai programą.

Susitikimo pabaigoje buvo aptartos tolimesnės projekto veiklos, numatyti kiti susitikimai. Artimiausias iš jų – šių metų birželio mėn. Klaipėdoje.

Nuorodos į filmuotą medžiagą apie vizitą ir projekto veiklą:

 

2019 02 15  20190216 100606  20190216 104918  20190216 135150

 

paskelbta 2018 11 30

  interreg logo         PPT logo

Šis straipsnis parengtas naudojant Europos Sąjungos
finansinę paramą.  Už straipsnio  turinį atsako
Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba .
Jokiomis aplinkybėmis negali būti laikoma,
kad jis atspindi Europos Sąjungos nuomonę

Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms (ACCESSlife)    

Projekto Nr.    LLI-365

     Klaipėdos pedagoginė pschologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) pradeda vykdyti Interreg Latvija-Lietuva abipus sienos programos projektą “Socialinių paslaugų ir socialinės įtraukties priemonių plėtra pažeidžiamoms grupėms” (ACCESSlife). Projektas bus vykdomas kartu su partneriais: Dobele apskrities savivaldybe (LV), Slimnica Gintermuiza ligonine (LV), Kėdainiu socialinės globos namais, Akmenės rajono savivaldybės administracija. Projekto metu partneriai kurs naujas ir tobulins šiuo metu teikiamas įvairias paslaugas ir vykdomas veiklas.
      Socialinės atskirties prevencija yra vienas iš prioritetų, nurodytų Latvijos ir Lietuvos vidutinės trukmės plėtros programose. Bendras iššūkis bendradarbiavimui – sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, pritaikyti infrastruktūrą, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis: sveikatos apsauga, psichologine pagalba, užimtumu, tuo būdu remti deinstitucionalizacijos procesą.
Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos ir kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
     Keitimasis gerąja patirtimi, tarpusavio mokymai, stovykla specialių poreikius turintiems vaikams, Tarnybos vidiniame kiemelyje Japoniško stiliaus sodo sukūrimas, kurio paskirtis yra pritaikyti lauko erdves edukacinėms, terapinėms/rekreacinėms veikloms gamtinėje aplinkoje, - tai veiklos, kurias įgyvendinsime vykdydami projektą.

  Kiemelio vizualizacija

 TRUMPAS PROJEKTO APRAŠYMAS
    Projekto metu siekiama sukurti naujas socialines ir socialinės reabilitacijos paslaugas, skatinti socialinių paslaugų sinergiją sąveikoje su kitomis paslaugomis - sveikatos apsauga, užimtumo skatinimu.
    Projektui skirta  ERDF parama -  473.128,48 €
    Projekto tikslas - plėtoti ir gerinti socialinę infrastruktūrą, tobulinti reabilitacijos paslaugas bei kitas paslaugas, kurios skatina socialinę įtrauktį.
    Šį tikslą įgyvendina projekto partneriai: Dobelės apskrites savivaldybė (Latvija), ligoninė "Slimnica Gintermuiža" (Latvija), Kėdainių socialinės globos namai, Akmenės rajono savivaldybė ir Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba.
    Dobele apskrities savivaldybėje (Latvija) bus sukurta nauja socialinė paslauga "Atokvėpio akimirka" (angl, “Moment of Respite”), įrengti sensoriniai kambariai Kėdainių socialinės globos namuose ir Jelgavos ligoninėje "Slimnica Gintermuiza", "Sensacijos sodas" "Slimnica Gintermuiza", Japoniško stiliaus sodas terapinei ir edukacinei veiklai Klaipėdos pedagoginėje psichologinėje tarnyboje.
    Partnerių organizacijų darbuotojams organizuojami mokymai, susiję su naujos įrangos įvaldymu bei naujų paslaugų teikimu.  
    Akmenės rajono savivaldybė organizuoja 5 dienų stovykla Akmenėje “ Augame širdimi” (angl. “Growing with heart”), skirta specialiųjų poreikių vaikams ir jų artimiesiems/asistentams, o stovyklos veikla bus užbaigta koncertu. Pagrindinės šios stovyklos veiklos bus susijusios su terapija, naudojant muzikos instrumentus ir kitas meno priemones. Bus sukurtas trumpas filmas apie stovyklą, koncertą ir parodą, siekiant sustiprinti supratimą apie specialiųjų poreikių turinčius žmones, esančius šalia mūsų. Filmas bus rodomas dideliuose ekranuose urbanistinėje aplinkoje ir  viešajame transporte.
    Bus didinamas gyventojų informuotumas apie socialinių paslaugų prieinamumą Latvijoje ir Lietuvoje, naudojant informacijos sklaidos priemones: lankstinukus, informatyvius plakatus, filmus, partnerių internetines svetaines bei socialinius tinklus - Tviterio ir Feisbuko paskyras.
    Tikimasi, kad projekto sukurta verte pasinaudos daugiau nei 4200 žmonių. Tai partnerių organizacijų klientai, jų šeimų nariai bei visuomenė Klaipėdoje, Kėdainiuose, Akmenėje, Jelgavoje ir Dobelėje. 
    Daugiau apie Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną (Lat-Lit) programos veiklą  www.latlit.eu.  
    Nuoroda į oficialią ES svetainę:  www.europa.eu 

 

paskelbta 2018 06 12

Logo bendras transp

     STARTAS ERASMUS + PROJEKTO „ RINKITĖS SAVO KELIĄ“ VEIKLOJE

 

         Klaipėdos pedagoginė psichologinė tarnyba (toliau – Tarnyba) kartu su projekto partneriais iš Čekijos, Jungtinės Karalystės ir Italijos pradėjo savo veiklą Erasmus+ Gerosios praktikos mainus remiančios strateginės partnerystės jaunimo srityje programos finansuojamame projekte „Rinkitės savo kelią“ (angl. ‚Follow Your Way“). Šio projekto tikslas – dalintis patirtimi ugdymo karjerai srityje. Projekto metu bus analizuojama situacija partnerių šalyse, dalinamasi šalių patirtimi, rengiami mokymai karjeros specialistams. Projektas vyks 2018–2020 m.

    2018 m. birželio 2–4 dienomis Prahoje vyko pirmasis partnerių susitikimas. Jame dalyvavo tarnybos metodininkės Loreta Staškūnienė ir Kristina Gelažauskienė. Susitikimo metu parneriai pristatė savo atstovaujamas organizacijas, aptarė projekto programą, numatė tolimesnių veiklų ir susitikimų tvarkaraštį.


Erazmus 1

   erazmus 3