Tarnybos specialistai kuruoja ugdymo įstaigų specialistus.

Kuravimo paslauga psichologo asistentui teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. ĮSAK-1549,
pirmus metus dirbančiui psichologui - vadovaujantis "Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu", patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-663. 
Sąrašas PPT psichologų, kurie gali kuruoti psichologus asistentus ar pirmus metus dirbančius psichologus:
 • Dalia Bortnikienė 
 • Liana Brazdeikienė 
 • Dalia Kujalienė
 • Džiuljeta Raščiuvienė 
 • Rasa Zinkevičienė
  Jurgita Vainauskienė
  Indrė Žutautaitė
  Aušra Žiobakienė
   
   

Direktoriaus įsakymu priskiriamas kuruojantis psichologas ir pasirašoma trišalė kuravimo sutartis.